Helpt een MRA (snurkbeugel) van SomnoCare echt?

Een MRA (snurkbeugel) aangemeten door SomnoCare, helpt 85-90% van de mensen die snurken of te maken hebben met OSAS (obstructief slaap apneu syndroom, dit zijn ademstilstanden tijdens de slaap). De MRA wordt aangepast en afgesteld, om de onderkaak in een licht vooruitstaande positie te houden tijdens de slaap, zodat er achter in de keelholte meer ruimte is om goed te kunnen ademen. Bij de afspraak vindt een kaak- en mondonderzoek plaats, en wordt individueel bekeken of een MRA voldoende resultaat kan geven, alvorens over te gaan tot aanmeting.

Sinds 2007 heeft SomnoCare veel mensen succesvol behandeld en komen klanten na een aantal jaren graag terug voor controles of vernieuwing van de MRA. Een volledige garantie op het verdwijnen van snurkgeluiden of ademstilstanden kan SomnoCare niet geven, maar evenmin kan een arts of specialist dit bij overige medische ingrepen of een andere behandeling van de genoemde problemen.

 

Kan een MRA van SomnoCare bij iedereen aangemeten worden die snurkt of te maken heeft met OSAS (ademstilstanden)?

Nee, er zijn een tal voorwaarden wat betreft het gebit en de algemene gezondheid.

Een MRA kan aangemeten worden bij personen met een gezond en gedeeltelijk of volledig eigen gebit en gezond tandvlees zonder ontstekingen (parodontose). Kronen en brug vallen onder “eigen gebit “. Bij personen waarbij uitsluitend de fronttanden nog intact zijn
(d.w.z. geen eigen hoektanden en/of kiezen) boven of onder, kan veelal geen MRA aangemeten worden.

Personen die een goed zittende gedeeltelijke of volledige prothese dragen, kunnen soms een MRA dragen. In sommige gevallen kan het beter zijn een MRA aan te meten, zonder de gedeeltelijke mondprothese. Deze dient dan ’s nachts ook niet gedragen te worden.

Bij mensen met een extreme retrognathie, dwz waarbij in normale toestand de ondertanden meer dan 10 tot 12 mm achter de boventanden staan, moet eerst worden bekeken of het aanmeten en gebruik van een MRA mogelijk is en voldoende resultaat kan opleveren.

In de volgende gevallen is het aanmeten en/of gebruik van een MRA af te raden:

– centraal slaapapneu

– sterke braak- of wurgreflex

– bij implantaten jonger dan 12 maanden

– bij een beperkte voorwaartse beweging van de onderkaak (=minimaal 7mm bij OSAS)

– bij personen jonger dan 18 jaar

Indien u een MRA wilt laten aanmeten en/of gaan gebruiken, maar twijfel heeft over de toestand van uw gebit, is het mogelijk om gratis en vrijblijvend een afspraak te maken bij SomnoCare voor een deskundig en eerlijk advies.

 

Wanneer wordt de MRA gedragen?

De MRA wordt uitsluitend tijdens de slaap gedragen. Normaal is dit dus ’s nachts, maar heeft u een deeltijdbaan of werkt u in ploegen c.q. tijddiensten, dan kan dit ook overdag zijn. Vanaf het moment dat u wakker bent en opstaat, kunt u de MRA uitdoen, reinigen en afspoelen onder koud water en aan de lucht laten drogen in de speciale bewaardoos.

Sommige mensen dragen de MRA gedurende een aantal uren tijdens de slaap, bij uitstapjes met overnachting of uitsluitend als er visite of een partner blijft slapen. Voor een goede gewenning en bijstelling voor zowel resultaat als draagcomfort is het wel belangrijk om met name in de beginperiode  de MRA elke dag te gebruiken.

 

Is het dagen van een MRA vervelend of pijnlijk?

Bent u nieuw met het dragen van een MRA, dan dient u rekening te houden met een gemiddelde gewenningperiode van 3 tot 4 weken. In deze beginperiode kunnen een aantal dingen opspelen: de kaakspieren onder de kaak worden ietwat opgerekt en kunnen een gevoel van “spierpijn” geven, een doof gevoel met wat stijfheid, dit treedt soms op vanaf de eerste dag en kan een 10-tal dagen aanhouden, daarna zakt het snel af en verdwijnt. Dit is niet gevaarlijk voor uw kaak, kaakgewricht of spieren, maar is een soort training van de kaakspieren.

Bij sommige mensen worden met name de voortanden ( boven e/o onder) gevoelig of pijnlijk, door de ietwat verhoogde druk op deze tanden door de vooruitstaande positie van de MRA en onderkaak. Vaak is dit het gevolg van een mate van loszitten van deze tanden of terugtrekking van het tandvlees en blootstelling van de tandwortels (parodontose). Hoewel in het intakegesprek en mondonderzoek bij SomnoCare velen aangeven dat er geen problemen zijn met tanden en tandvlees ( bloeden bij tandenpoetsen), blijkt dit in de praktijk toch een groter punt van aandacht te zijn. In een aantal gevallen adviseren wij mensen om naast het reguliere jaarlijkse tandartsconsult ook het gebit te laten controleren met eventuele reiniging door een mondhygiëniste. Om de gevoeligheid of pijnlijke tanden te verminderen, worden in een vervolgafspraak de vooruitstaande positie van de MRA en de onderkaak teruggebracht, om zodoende  de druk op de tanden af te laten nemen en de situatie te laten rusten. Het kan dan zijn dat de snurkgeluiden in een bepaalde mate terugkomen. Zijn de tanden niet meer gevoelig, dan kan de MRA via meerdere afspraken in kleine stapjes weer naar voren toe worden bijgesteld voor het juiste resultaat.

Bij het aanmeten en afwerken van de MRA wordt gecontroleerd of het tandvlees niet wordt ingedrukt door het materiaal van de MRA. Desondanks kan het voorkomen, dat er bij het gebruik na een bepaalde tijd een aantal drukpunten optreden, soms met een pijnlijke blaar als gevolg. In een vervolgafspraak bij SomnoCare kan dit simpel verholpen worden, door de MRA iets bij te werken.

In een klein aantal gevallen komt het voor dat het kaakgewricht gaat opspelen: dit is merkbaar door een pijnlijk kaakgewricht, moeilijker eten, drinken en spreken en het feit dat dit langer aanhoudt en de pijn moeilijk overgaat. Normaal is dat ongeveer één uur na het uitdoen van de MRA, een gevoel van druk of pijn verdwijnt en de situatie normaliseert. Is dit niet het geval of wordt de pijn juist met het dragen van de MRA erger, dan kan het zijn dat de MRA voor uw kaakgewricht iets te ver naar voren staat, ondanks dat SomnoCare deze bij een nieuwe aanmeting op een basispositie afstelt, om deze genoemde problemen juist te voorkomen. Bij aanhoudende pijn in het kaakgewricht moet men stoppen met het dragen van de MRA en zo snel mogelijk een afspraak maken voor controle en bijstelling.

Een MRA kan door uw lichaam worden gezien als een vreemd iets en kan derhalve gaan reageren: de speekselklieren in de mond kunnen geactiveerd worden en produceren dan gedurende de eerste periode meer speeksel dan gewoon. Ligt u op de zij, dan loopt het speeksel uit de mondhoeken, vervelend….Het enige wat u dan kunt doen, is een doek of tissues bij het hoofd leggen, om zodoende het overvloedig speeksel op te nemen. Uw lichaam zal dit echter op den duur vanzelf reguleren en verminderen.

Tegenovergesteld kan het juist gebeuren, door de opening van de lippen en mond als gevolg van de afstelling van de MRA, dat men een droge mond, lippen of keel krijgt. Enige remedie hierbij is een glas of bidon met water bij uw bed, om alles weer te bevochtigen. Het liefst met een rietje, zodat u dan de MRA niet hoeft uit te doen.Ook dit verschijnsel verdwijnt echter na enige tijd met het dragen van de MRA.

Een slechts zelden voorkomend iets is een allergische reaktie bij het dragen van de MRA. Dit komt soms voor bij mensen met een latex of rubberintolerantie, het openbaart zich pas na een langere draagperiode en wordt gekenmerkt door een branderig gevoel van het tandvlees. Dit gaat niet over en het is dan aan te raden om over te gaan op een MRA van ander materiaal of andere behandelmethode. SomnoCare kan u hierin adviseren.

Met een MRA in de mond kunt u niet praten, dat kan vervelend zijn ’s nachts. Blijft u echter rustig als u wakker wordt en iets wilt gaan zeggen, haal voorzichtig de MRA uit uw mond, en leg hem even op een veilige plaats.

Er zijn mensen die een MRA als een kolossaal attribuut in de mond ervaren. Weer anderen hebben nergens last van en zijn al blij dat de snurkgeluiden verdwenen zijn of sterk verminderd. Vele OSAS (slaapapneu) patiënten zweren bij de MRA vanwege de verbeterde zuurstofhuishouding en gezondheid, en nemen kleine ongemakken graag voor lief. De compliance (draagcomfort) is zeer subjectief en wordt door iedereen anders ervaren, ondanks dat SomnoCare haar best doet om de MRA zo zorgvuldig aan te meten en aan te passen aan de situatie in de mond. Bij aanhoudende klachten is het verstandig een afspraak te maken voor controle of bijstelling.

Een MRA is bedoeld als een medisch hulpmiddel en kan een enorme verbetering of verlichting geven bij snurken en/of bij OSAS (slaapapneu). Het gebruik van een MRA is in de meeste gevallen een doeltreffend en relatief prijsgunstig alternatief voor een medische ingreep of operatie , waarbij een aantal noodzakelijke functies van het lichaam onherstelbaar aangetast kunnen worden. Stopt u met dragen van de MRA, dan is er niets beschadigd in de keelholte of aan uw kaak en tanden, maar zullen OSAS en/of snurkgeluiden in praktisch alle gevallen terugkomen.

 

Hoe lang gaat een MRA mee (levensduur) ?

De MRA’s welke door SomnoCare aangemeten worden, hebben in de meeste gevallen een gemiddelde levensduur van 24 tot 30 maanden. Het komt ook voor dat de MRA tot 4 jaar gebruikt is, met goed resultaat. Echter, er zijn een aantal factoren welke de levensduur aanmerkelijk kunnen beperken:

Slecht onderhoud: bij een aanmeting ontvangt iedereen van SomnoCare een reinigingset met instructie. Aangezien een MRA in de meeste gevallen dagelijks gebruikt wordt tussen de 6 en 9 uur per nacht, is een goede en dagelijke reiniging van de MRA noodzakelijk. Wordt hier nalatig mee omgegaan, dan kan de MRA uitharden, verkleuren, uitdrogen of gaan “ruiken”, en wordt het draagcomfort behoorlijk minder op korte termijn. Een MRA dient uitsluitend met de speciale zachte reinigingmiddelen voor uitneembare beugels behandeld te worden, logende of schurende (vloei)stoffen zoals tandpasta, vloeibaar schuurmiddel, azijn,spiritus, wasbenzine, terpentijn, oplosmiddel, glasreiniger, allesreiniger, desinfecterende zeep etc. mogen hiervoor nooit gebruikt worden!

Tandenknarsen (bruxisme), hierdoor wordt het stelmechanisme van de MRA overmatig belast en kunnen er binnen een jaar onherstelbare defecten optreden, de MRA dient dan gedeeltelijk of in zijn geheel vernieuwd te worden.

Medicijngebruik: bij personen die een hoog medicijngebruik hebben, verandert de samenstelling van de zuurtegraad in het speeksel. De MRA wordt hierdoor aangetast en gaat na een bepaalde tijd uitharden, stugger worden of er treden scheuren en breuken op in het materiaal, waardoor de MRA uiteen kan vallen.

Conservering: Een MRA mag nooit afgespoeld worden met lauw tot warm water of in een afgesloten potje met water of andere vloeistof bewaard worden! Lauw tot warm water kan de pasvorm veranderen of verslechteren, waardoor de “beet” niet meer klopt en er ongelijke druk op de beide delen van de MRA wordt uitgeoefend en hierdoor een kans op breuken of scheuren veroorzaakt.

Wordt een MRA na gebruik of reiniging in een afgesloten houder met water gelegd, dan zullen er zich restbacteriën vormen op het materiaal, en kan de MRA gaan verkleuren of gaan ruiken. Een MRA dient na ieder gebruik en aansluitende reinigingbeurt afgespoeld te worden met koud water, daarna de druppels afschudden of deppen met een zachte doek of tissue, en daarna in de speciale opbergdoos leggen, waardoor de MRA vanzelf opdroogt aan de lucht.

Garantie: de MRA’s welke SomnoCare toepast voor aanmeting, hebben een productgarantie van 12 tot 18 maanden door de fabrikant, afhankelijk van het model. Deze garantie geeft SomnoCare door aan de klanten.

 

Als men eenmaal begint met een MRA, is dit dan voor “levenslang” of kun je er ooit mee stoppen?

Over het algemeen worden snurkgeluiden en ademstilstanden niet minder met het klimmen der jaren, maar vaker juist meer. In een aantal gevallen kan het zijn dat er toch een afname plaats vindt van deze klachten: bij overgewicht kan door een afname vanaf 6 kg aan lichaamsgewicht al een behoorlijke verbetering optreden, en soms een compleet verdwijnen van snurken bij hogere afnames van gewicht. De BMI (body mass index, de verhouding tussen lengte, leeftijd en gewicht) is hierbij een goede richtlijn.

Ook matigen van alcoholgebruik ’s avonds heeft een positief effect, alsmede vermindering van bepaalde ontspannende medicijnen, welke veelal een spierverslappende werking hebben, waardoor het snurken en terugzakken van de onderkaak wordt bevorderd.

Een gezonde(re) levenstijl met (meer) beweging en spieropbouw plus gezonde voeding hebben de grootste invloed op snurken en OSAS, en er zijn mensen die na een bepaalde tijd de MRA bijna niet meer (hoeven) te gebruiken.

Het merendeel dat een MRA draagt, blijft dit ook doen in de toekomst, in de geruststelling dat hiermee de verhoogde slaapkwaliteit van de partner en/of zichzelf gegarandeerd is.

 

Verzekering en vergoeding

SomnoCare is een privé behandelcentrum voor snurken en matige OSAS en heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De kosten van de behandeling (vanaf 247,- euro) komen derhalve voor uw eigen rekening.

N.B. Een behandeling met of zonder hulpmiddel voor snurken en/of matige OSAS (slaapapneu) wordt sinds 2005 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Het aanmeten van een MRA door SomnoCare is een doeltreffende investering waarbij u direct beter slaapt.

SomnoCare behandelcentrum Haaksbergen heeft op de markt van MRA behandelklinieken in Nederland voor snurken en OSAS al jaren de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Stop nu met snurken en maak direct een afspraak!