• Direct op maat en klaar voor gebruik
  • Medisch bewezen resultaat
  • Behandeling binnen 3 werkdagen

Behandeling slaapapneu

OSAS ( obstructief slaap apneu syndroom)

Bij slaapapneu ( ook wel OSAS genoemd) is naast vernauwing van de keelholte en het vibreren van het zachte weefsel, dat de snurkgeluiden veroorzaakt, ook sprake van blokkade van de bovenste luchtweg, inclusief de ademhaling. Door de spierontspanning zakt de tong niet alleen naar achteren, het verhemelte en de huig, maar wordt bij inademen tegen de luchtpijp aangezogen. Deze apneu’s ( = onderbreking van de luchtstroom gedurende minimaal 10 seconden ) gaan gepaard met een verlaging van het zuurstofgehalte in het bloed van minstens 4 % ( = desaturatieindex ) en daaropvolgend een ontwaakreaktie, de zogenaamde arousal.

De slaap en de zuurstofhuishouding raken sterk ontregeld en er kunnen op den duur ernstige problemen ontstaan met de bloeddruk, het hart, longen en bloedvaten.

Kenmerken van OSAS zijn: niet anders te verklaren vermoeidheid, moeizaam wakker worden in de ochtend, vaak gepaard met een “zwaar” hoofd, het gevoel de slaap niet uit te hebben, gebrek aan concentratie en lusteloosheid. Autorijden blijkt ook in veel gevallen problemen te geven door terugkerende slaperigheid.

De MRA behandeling van SomnoCare is mogelijk bij milde tot matig ernstige OSAS, d.w.z. bij 5 tot 30 AHI, al dan niet in combinatie met snurken.

AHI staat voor apneu hypopneu index, het aantal ademstilstanden gemeten, langer dan 10 seconden, per uur.

Bij verdenking op OSAS adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Door middel van een slaaponderzoek thuis of in het ziekenhuis kan worden bekeken of er van OSAS  sprake is. Ook is het mogelijk met behulp van een Smartphone thuis een opname te maken van uw slaapgedrag of geluiden te registreren met behulp van een APP.

SomnoCare kan met de MRA behandeling een aanzienlijke vermindering bewerkstelligen van de ademstilstanden en verbetering van de zuurstofhuishouding.

Enige verschil ten opzichte van de behandeling voor snurken is dat bij milde tot matig ernstige OSAS ( = algemeen tussen de 5 en 30 AHI ) een aantal afspraken voor controle en bijstelling periodiek ingepland worden, om het behandeltraject te evalueren en waar nodig tijdig aan te passen aan de gewijzigde situatie, waardoor de zuurstofhuishouding en de     slaapkwaliteit kunnen worden verbeterd.

Voorbeeld van sensoren en meetapparatuur bij een slaaponderzoek

Patiënten die voor OSAS behandeld werden of worden, kwamen eerst bij hun huisarts terecht met veelal de volgende klachten: depressiviteit, burn-out of overspannenheid, hart- en vaatziekten, ernstig overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk en cholesterol.

Contact gegevens

 

SomnoCare Behandelcentrum Haaksbergen

Spoorstraat 55 - 1e etage

7481 HX    Haaksbergen

Tel:   +31 (0) 53 - 572  79 30

Mob: +31 (0) 6 - 1851 83 43

 

E-mail:

somnocarebehandelcentrum@gmail.com

 

Behandellokatie Haaksbergen (Overijssel)

Behandeling op afspraak

dinsdag t /m vrijdag :

09:00 uur – 12:00 uur

13:30 uur – 17:30 uur

 

dinsdagavond 19:00 - 21:30 uur

zaterdagochtend 10:00 - 12:30 uur